28 mayo 2020 ~ 0 Comments

Renovación da matrícula: Quendas por cursos

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2020 / 2021
– Semana do 1 ao 5 de xuño 2020.
Requisitos para a renovación de matrícula:
– Estar matriculado/a no pasado curso académico
– Non ter recibos pendentes de pago

*Non se admitirá ningunha matrícula fóra de prazo. A non renovación de matrícula, considerarase que causan BAIXA VOLUNTARIA, con perda de todos os dereitos.

Comments are closed.