Agrupacións

Grupo de Percusión

Profesor: Juan Antonio Rodríguez Outeda

Grupo de Corda e Sinfonietta

Profesor: Jorge Ortal Grandal

Grupo de Frautas (Ensamble Mixto)

Profesora: MªFlor Santos García

Banda Infantil/Xuvenil (Ensamble Mixto)

Profesor: Jesús Nogueira Franco

Grupo de Vento Madeira (Ensamble Mixto)

Profesor: Fco. Javier España Filgueira

Grupo de Guitarras e Combo Moderno (Ensamble Mixto)

Profesor:  Alberto Estévez Rodríguez