04 junio 2012 ~ 0 Comments

Información Matrícula 2012/2013

INFORMACIÓN MATRÍCULA 2012 / 2013

 • ALUMNADO ACTUAL (excepto os que este curso realizaron Música e Movemento 7 anos): deberán achegar o impreso de matrícula e o de autorización de imaxes debidamente cumprimentados, nas seguintes datas e horarios, na secretaría do Centro:
  • Luns 11 xuño    …………………………………..10:00h a 13:00h / 15:30h a 19:00h
  • Martes 12 xuño …………………………………10:00h a 13:00h / 15:30h a 19:00h
  • Mércores 13 xuño ………………………………10:00h a 13:00h / 15:30h a 19:00h

De non achegar os impresos nas datas e horas establecidas, entenderase a NO CONTINUIDADE na Escola Municipal de Música.

 • Para @s alumn@s que durante este ano cursaron Música e Movemento 7 anos, informamos que a publicación dos instrumentos otorgados para o vindeiro curso, así coma tamén as datas para formalizar a matrícula, realizarase durante a semana do 18 de xuño. Deberán estar pendentes da páxina web, taboleiro de anuncios ou nas oficinas do Centro, en horario de mañá.
 • SOLICITUDES NOVO INGRESO: Deberán achegar o impreso de SOLICITUDE de ingreso, nas seguintes datas e horarios, no AULA 1 (á entrada):
  • Luns 11 xuño    …………………………………..10:00h a 13:00h / 15:30h a 19:00h
  • Martes 12 xuño …………………………………10:00h a 13:00h / 15:30h a 17:00h
  • Mércores 13 xuño ………………………………10:00h a 13:00h

A resolución de alumn@s admitid@s, así coma tamén as datas para formalizar a matrícula, realizarase durante a semana do 18 de xuño. Deberán estar pendentes da páxina web,taboleiro de anuncios ou nas oficinas do Centro, en horario de mañá.

Comments are closed.