09 julio 2012 ~ 0 Comments

Recibos postos ao cobro

A partir do mércores 11de xullo pasarase a cobro o recibo correspondente ao 1ºpago (matrícula e 1ºtrimestre).

Comments are closed.