31 mayo 2021 ~ 0 Comments

Alumnos/as admitidos/as Curso 21-22

Listaxe dos alumnos/as admitidos/as na Escola Municipal de Música por especialidade para o curso 2021-2022, CONSULTAR NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO.

O impreso para formalizar a matrícula pode descargarse no «Taboleiro de descargas»

Horario de atención ao publico para presentación da documentación:

-Mércores 2 de xuño ao venres 4 de xuño, de 10:00h a 13:30h; venres pola tarde de 16:00h a 18:00h.

Documentación a achegar:
– Matrícula debidamente cumprimentada no modelo destinado a ese fin. No caso de alumnado menor de idade o impreso  deberá ser cuberto e asinado pola nai, pai ou titor/a.

– Fotocopia do DNI ou NIE do alumno/a maior de idade, ou da nai – pai – titor/a.
– Certificación bancaria onde conste o número de conta e o nome do titular da mesma, a través da cal se domiciliarán os recibos da Escola Municipal de Música. Tamén é válida unha fotocopia da cartilla do banco, onde figuren ditos datos.
*A elección dos horarios será por rigoroso orde de chegada

 

 

 

 

 

Comments are closed.