14 enero 2012 ~ 0 Comments

Informática musical, novo obradoiro

Novo Obradoiro de Informática musical:

A inserción do computador no mundo da música na década do sesenta provocou unha profunda renovación dos instrumentos musicais e da nosa forma de concibilos.  A informática franqueaba unha nova etapa no diálogo que sempre existiu entre as novas tecnoloxías e a construción de instrumentos musicais. Pero máis decisiva é a revolución inducida polo uso do computador persoal na propia composición musical. Estamos inmersos na era da informática e as súas aplicacións en todos os campos, incluída a música, polo que é necesario para poder seguir o ritmo frenético en que ven inmersos devanditos campos subirnos ao tren das novas tecnoloxías e as súas aplicacións no proceso educativo. Por iso dende a Escola de Música Municipal queremos incluír este Obradorio de Informática musical como parte complementaria da formación dos nosos alumn@s. Dito obradoiro será impartido polo mestre Jorge Ortal.

OBXECTIVOS:

 • Explorar no computador as posibilidades de aprendizaxe con programas adaptados ao nivel do coñecemento informático dos alumnos.
 • Coñecer todos os materiais electrónicos que integran un computador persoal.
 • Coñecer o vocabulario básico informático.
 • Adestrar auditivamente a través de programas de contorna PC.
 • Adquirir os coñecementos necesarios para resolver problemas co protocolo MIDI.
 • Localización de información relacionada co mundo da música na rede.
 • As partes máis importantes da materia, en relación con estes obxectivos, son, por unha banda, a edición de partituras musicais, e por outro, o traballo con son dixital en diversas vertentes.

CONTIDOS XERAIS:

 • Introdución ao hardware informático.
 • Montaxe e ampliación do mesmo para adaptalo aos requirimentos das aplicacións musicais.
 • Introdución ao entorno do Sistema Operativo.
 • Ferramentas comúns a todas as aplicacións.
 • Instalación dos programas. Pantalla principal. Barras de ferramentas. Menús superiores. Paletas (notas, claves, gráficos, marcas, símbolos).
 • Secuenciadores. Parámetros do reprodutor. Protocolo MIDI. Configuración e utilización. Creación de proxectos xa sexa co programa de edición de partituras ou o secuenciador.
 • Introdución á edición de proxectos de vídeo e son.
 • Introdución ás aplicacións musicais para dispositivos móbiles. Dispositivos con sistema operativo Android e aplicacións para iPhone/ iPod Touch, iPad.

ALUMNADO:

Poderán anotarse alumn@s da escola, de calquera especialidade instrumental que teñan un nivel mínimo de 3º de Linguaxe Musical, ou alumn@s maiores de 13 anos, habendo un máximo de 5 alumnos en dito taller por rigoroso orden de inscrición.

O taller realizarase todos os xoves de 19:00 a 20:00 na aula nº 4 da Escola de Música Municipal.

Comments are closed.